Kto sme?

Čo robíme?

Čo ponúkame?

Sme registrovaným sociálnym podnikom pracovnej integrácie. Našim poslaním je vytvárať pracovné miesta a zamestnávať občanov znevýhodnených na trhu práce.

Sú to najmä osoby so zdravotným postihnutím, osoby staršie ako 50 rokov, absolventi, matky opatrujúce dieťa, alebo občania s nízkym vzdelaním.

Našim zamestnancom pomáhame osvojiť si nové zručnosti a vedomosti, podporujeme ich pri zvyšovaní kvalifikácie a vzdelania a tým im umožniť úspešne sa uplatniť na voľnom trhu práce.

Našou podnikateľskou činnosťou sú:

Služby účtovníctva a miezd
Administratívne a personálne služby
Vzdelávanie, facilitácia, poradenstvo
Spravovanie sociálnych sietí
Tvorba copywritingových textov
Testovanie softvéru
Vývoj a výroba stolových záhonov
Zabezpečenie starostlivosti o dom a záhradu aj protihodnotou za servisné poukážky