Registrovaný sociálny podnik
Tretí sektor Všetko

Aptet a POWER SAVING CHECK

Registrovaný sociálny podnik  Aptet ISP, družstvo sa zapojil do medzinárodného vzdelávacieho projektu POWER SAVING CHECK, ktorého cieľom je pomôcť dlhodobo nezamestnaným uplatniť sa na trhu práce a zároveň podporiť ochranu životného prostredia.

Tretí sektor Všetko

Aptet a PF UKF

Sme radi, že môžeme privítať medzi našimi partnermi Univerzitu Konštantína Filozofa!

Tretí sektor Všetko

2% z dane

Vedeli ste, že…