Registrovaný sociálny podnik
Sociálne podnikanie Všetko

Sociálne podniky chcú pomáhať

Aj sociálne podniku chcú pomáhať v týchto ťažkých časoch. Roky ste pomáhali vy nám. Teraz by sme vám to radi oplatili.

Bezplatne a bez záväzkov si vyskúšajte naše administratívne služby: http://isp.aptet.sk/aps/

Tretí sektor Všetko

Aptet a POWER SAVING CHECK

Registrovaný sociálny podnik  Aptet ISP, družstvo sa zapojil do medzinárodného vzdelávacieho projektu POWER SAVING CHECK, ktorého cieľom je pomôcť dlhodobo nezamestnaným uplatniť sa na trhu práce a zároveň podporiť ochranu životného prostredia.

Tretí sektor Všetko

Aptet a PF UKF

Sme radi, že môžeme privítať medzi našimi partnermi Univerzitu Konštantína Filozofa!