Sme registrovaným sociálnym podnikom pracovnej integrácie. Našim poslaním je vytvárať pracovné miesta a zamestnávať  občanov znevýhodnených na trhu práce.  Sú to najmä osoby so zdravotným postihnutím, osoby staršie ako 50 rokov, absolventi, matky opatrujúce dieťa, alebo občania s nízkym vzdelaním.  Našim zamestnancom pomáhame osvojiť si nové zručnosti a vedomosti, podporujeme ich pri zvyšovaní kvalifikácie a vzdelania a tým im umožniť úspešne sa  uplatniť na voľnom trhu práce.

Našou podnikateľskou činnosťou je poskytovanie administratívnych a personálnych služieb, účtovníctva a miezd, poskytujeme vzdelávacie,  facilitačné  a poradenské služby, testovanie softvéru, zabezpečujeme starostlivosť o dom a záhradu aj protihodnotou za servisné poukážky.

Venujeme sa aj vývoju a výrobe stolových záhonov, kde sa snažíme prinášať technické aj sociálne inovácie. Pri tejto činnosti sa orientujeme na využitie domácich trvalo obnoviteľných zdrojov a spoluprácu s ďalšími sociálnymi podnikmi.