Kontaktné údaje:

Aptet ISP, družstvo

Mlynská 2238,
934 01 Levice

aptet@aptet.sk

+421 915 773 229
+421 903 228 133

Identifikačné údaje:

Obchodné meno: Aptet ISP, družstvo
IČO: 52 498 905
DIČ: 2121042858

Oddiel: Dr
Vložka číslo:  10132/N
Deň zápisu družstva do Obchodného registra: 02.07.2019

Sídlo: Mlynská 2238, Levice 934 01

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
IBAN: SK85 1100 0000 0029 4507 3689

Deň udelenia štatútu registrovaného sociálneho podniku: 01.09.2019