Kontaktné údaje:

  Aptet ISP, družstvo

  Mlynská 2238,
  934 01 Levice

  aptet@aptet.sk

  Kancelária:
  +421 949 181 686

  Stanislav Lorincz:
  +421 915 773 229

  Igor Hrošovský:
  +421 903 228 133

  Identifikačné údaje:

  Obchodné meno: Aptet ISP, družstvo
  IČO: 52 498 905
  DIČ: 2121042858
  IČ DPH: SK2121042858

  Oddiel: Dr
  Vložka číslo:  10132/N
  Deň zápisu družstva do Obchodného registra: 02.07.2019

  Sídlo: Mlynská 2238, Levice 934 01

  Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
  IBAN: SK85 1100 0000 0029 4507 3689

  Deň udelenia štatútu registrovaného sociálneho podniku: 01.09.2019
  Registračné číslo zapísaného hospodárskeho subjektu: 2020/12-FO-F5171

  Register partnerov  verejného sektora: https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/32561