Work Integration Social Enterprise
Sociálne podnikanie

OTVORENÝ OBCHOD

💪 Každý deň sa učíme lepšie sociálne podnikať…

Rozširovanie e-commerce kompetencií znevýhodnených a zraniteľných je pre nás prioritou v roku 2022.

🎯 Príďte sa k nám pozrieť https://www.otvorenyobchod.sk/ a pevne veríme, že si niečo vyberiete 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *