Work Integration Social Enterprise
Sociálne podnikanie

Starostlivosť o domácnosť a záhradu

Aptet ISP v spolupráci s „Ekonomickou univerzitou v Bratislave“ a „Sociálnymi inovátormi“ sa zúčastňuje cenného projektu, kde študenti 5. ročníka EUBA vytvárajú podnikateľské plány aplikovateľné v prostredí sociálneho podniku na Slovensku. Jednou z tém je aj „Poskytovanie starostlivosti o domácnosť a záhradu“.

Radi by sme Vás požiadali o vyplnenie krátkeho dotazníka, ktorý študenti pripravili: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZKvStF5gZncVmr_PGWZTpE0to2v25M-y0wP8NYA-vDVGq7w/viewform

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *