Až 86 % spotrebiteľov sa domnieva, že je dôležité, aby firmám išlo o viac, než len o ziskovosť.

Spoločensky zodpovedné správanie firiem je štandardom pre 21. storočie

Kľúčom k dlhodobému úspechu firmy teda už nemôže byť filozofia „zisk za každú cenu“, ale spoločensky zodpovedné podnikanie. Firmy dnes aktívne hľadajú možnosti, ako upraviť svoju podnikateľskú činnosť tak, aby bola nielen zisková, ale aj spoločensky prospešná.

My v Aptet ISP vám vieme pomôcť.

6 oblastí spolupráce

Administratívne a personálne služby

Pomôžeme vám so všetkým, čo súvisí s prácou v kancelárii, pri dodržaní všetkých bezpečnostných pravidiel a vašich interných predpisov a noriem.

  • prepisovanie textov, skenovanie, zakladanie dokumentov, evidencia dokumentov, archivácia a pod.
  • tvorba a zavádzanie systémov evidencie – registratúry, archivácie a skartácia archívnych dokumentov a pod.
  • personálne plánovanie, analýza práce, získavanie a výber pracovníkov a pod. 

Projektové a konzultačné činnosti

Zavádzanie age managementu do firemnej praxe (audit, návrh a implementácia opatrení).

Účtovníctvo a mzdy

Jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdová agenda.

Testovanie softvéru

Manuálne a poloautomatické testovanie pomocou skriptu.

Vzdelávacie, facilitačné a poradenské činnosti

Špecializujeme sa na oblasti využitia potenciálu starších zamestnancov v strednom veku v pracovnom procese, na viacgeneračné tímy a pracovné kolektívy, na rozvoj mäkkých zručností zamestnancov. Zabezpečíme odborný návrh, prípravu aj realizáciu všetkých aktivít.

Kosenie, upratovanie, čistenie, žehlenie, pranie...

Manuálne práce so 100 % kvalitou pre vašu firmu i vašich zamestnancov ako forma pracovného benefitu.

Nenašli ste, čo ste hľadali?
Sme otvorení novým formám spolupráce.
Napíšte nám.