Robiť správne veci – to neznamená,
že firmy musia obetovať zisky.

David Jones, Young Global Leader

Sme integračný sociálny podnik (ISP), ktorý pomáha ohrozeným skupinám uplatniť sa na trhu práce. Dodáme vám služby na profesionálnej úrovni, pričom vaša zákazka bude plniť parametre spoločensky zodpovedného podnikania.

Ako pomáhame?

Predstavujeme vám náš integračný plán. Cieľom Aptet ISP je, aby sa ohrozené skupiny ľudí (preseniori, seniori, matky, absolventi, zdravotne znevýhodnení alebo Rómovia) nevracali späť na úrad práce. Tí, ktorým sa nepodarí nájsť uplatnenie na trhu práce, ostanú naďalej pracovať pre Aptet ISP.

  • Krok po kroku sprevádzame znevýhodnených a zraniteľných na ich ceste z ťažkej životnej situácie.
  • Pri našej práci uplatňujeme vedecké metódy overené v praxi.
  • Pomocou princípov age managementu pomáhame tvoriť efektívne multigeneračné tímy.
  • Naším najväčším úspechom je zabezpečenie perspektívneho zamestnania a ďalší kariérny rast.
  • Otvorená budúcnosť pomocou celoživotného vzdelávania – u nás je vzdelávanie a ďalší osobný rast súčasťou pracovného času.
  • Spoluvlastníkmi sociálneho podniku sa môžu stať aj samotný zamestnanci (znevýhodnené, zraniteľné a zaintersované osoby).
  • Neopúšťame našich zamestnancov, keď sa zamestnajú u iného zamestnávateľa (ani na dôchodku).
  • Pre nás dobrovoľníctvo nie je trendy výstrelkom – ale súčasť našich hodnôt.

Podporte sociálne inovácie v praxi.
Vyberte si z ponuky našich služieb,
s ktorými vám vieme pomôcť.

Nenašli ste, čo ste hľadali?
Sme otvorení novým formám spolupráce.
Napíšte nám.

Odborná spolupráca

age-management-cz
Effix
MVA
saam