Personalistika
Účtovníctvo
Mzdy

Daňové, mzdové a poradenské služby pre firmy, neziskové organizácie, občianske združenia a živnostníkov.

Spracovanie účtovníctva, miezd a personálnej agendy je zložitá činnosť. Vysoká administratívna záťaž, neustále sa meniace legislatívne požiadavky a dodržiavanie prísnych pravidiel pre zachovanie bezpečnosti citlivých dát sú hlavné dôvody využívania služieb externých účtovných kancelárií.

Ak sa rozhodnete zveriť nám starostlivosť o vašu firmu v tejto oblasti ušetríte náklady za účtovné oddelenie, ste chránený pred únikom informácií o citlivých údajoch v rámci firmy, nemusíte platiť za mzdový softvér, jeho aktualizácie a licencie. Máte istotu, že vaša agenda je spracovaná v súlade s platnou slovenskou legislatívou.

Personalistika

Prihlásime vás ako zamestnávateľa do poisťovní na základe plnej moci, zriadime elektronickú komunikáciu a prevezmeme všetku komunikáciu s úradmi za vás. Pripravíme pracovné zmluvy a vyhlásenia, zariadime vyslanie zamestnancov do zahraničia. Na základe požiadavky prihlásime zamestnanca včas, aby ste sa vyhli sankciám alebo ste sa nedostali do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov. Poradíme, aký typ pracovného pomeru alebo inej formy spolupráce je pre vás najvýhodnejší, vypracujeme pracovnú zmluvu aby spĺňala všetky požiadavky a náležitosti. Pripravíme potrebné dokumentácie k pracovnému pomeru. Vypracujeme žiadosť o A1 k pracovnej ceste do zahraničia.

Účtovníctvo

Spracujeme vašu účtovnú, mzdovú a daňovú evidenciu. Zastúpime Vás pri daňových kontrolách a jednaní s finančným úradom.

Mzdy

Vypočítame mzdy zamestnancov, vypracujeme a zašleme mesačné výkazy pre účely sociálneho, zdravotného poistenia a výkazov o príspevkoch doplnkového dôchodkového sporenia. Vypracujeme mesačné prehľady o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov a ročného hlásenia o vyúčtovaní dane zo závislej činnosti. Spracujeme ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Výpočet stravného a cestovných náhrad.

Vzhľadom k špecificky ponúkaným službám, sú ceny kalkulované individuálne. Všetko záleží od rozsahu a požadovanej činnosti.

Kontaktujte nás, tešíme sa na našu spoluprácu