Národný projekt NPC v regiónoch – Dlhodobé individuálne poradenstvo
Národný projekt – Praxou k zamestnaniu 2
Národný projekt – Podpora integračných podnikov
Národný projekt NPC v regiónoch – Krátkodobé individuálne poradenstvo