Registrovaný sociálny podnik
Všetko

Ergotep a Aptet

Práca v integračnom sociálnom podniku je aj o neustálom posúvaní sa vpred. Sme radi, že sa môžeme inšpirovať – spolupracovať s organizáciami, ktoré dokázali sociálne podnikanie úspešne rozvíjať aj v podmienkach nám tak príbuzných.

Jednou z takýchto organizácii je určite spoločnosť Ergotep, družstvo invalidů z Českej republiky. Ergotep má za tých 18 rokov existencie množstvo skúsenosti s integráciou a udržateľným sociálnym podnikaním a my pevne veríme, že sa nám na Slovensku z týchto skúsenosti podarí inšpirovať.

Ich vlastné ERGONOVINY si môžete prečítať na https://www.ergotep.cz/…/09_A4ergonoviny_2021_zari_web.pdf

Všetko

Social Business Forum

Tešíme sa…

Projekt SEED-Hub organizuje svoje prvé Social Business Forum na tému „Sociálne podnikanie a inovácie v starostlivosti o seniorov v pohraničnom regióne SK-AT“.

Všetko

Takto pracujeme