Náhradné plnenie

Prečo využiť možnosť náhradného plnenia?

Zamestnávatelia, ktorí majú viac ako 20 zamestnancov, majú povinnosť zamestnať aj zamestnanca so zdravotným postihnutím. Ak tak neurobia, majú dve možnosti. A jednou z nich je práve využitie možnosti náhradného plnenia vo výške 1151,00 €.

Druhou možnosťou je zaplatiť štátu pokutu vo výške 1295,00 € za jedného chýbajúceho zamestnanca so zdravotným postihnutím.

Ak sa teda rozhodnete pre možnosť náhradného plnenia, okrem toho, že ste ušetrili hneď na výdavkoch 144,00 €, získali ste aj kvalitnú službu, ktorú Vaša organizácia aj tak potrebuje a v neposlednom rade ste pomohli človeku a Vaše podnikanie je spoločensky zodpovedné (CSR).

Neviete aké je Vaše náhradné plnenie?
Môžete si ho jednoducho vypočítať.

Aké služby si u nás môžete objednať v rámci náhradného plnenia?

Administratívne a personálne služby:
Drobné administratívne činnosti
Odborné administratívne činnosti
Personálne činnosti

Účtovníctvo, mzdy a personalistika:
Jednoduché účtovníctvo
Podvojné účtovníctvo
Mzdová agenda
Personalistika

Správa sociálnych sietí a copywriting:
Založenie firemných účtov
Využitie marketingového cloudu
Stratégia
Dizajn príspevkov
Copywriterské texty

Podrobnosti o povinnosti zamestnávateľov nájdete na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky:

www.upsvr.gov.sk - Služby zamestnanosti