Administratívne služby

Pomôžeme vám so všetkým, čo súvisí s prácou v kancelárii, pri dodržaní všetkých bezpečnostných pravidiel a vašich interných predpisov a noriem.

Tieto služby je možné uplatniť aj ako náhradné plnenie.

Projektové a konzultačné činnosti

Zavádzanie age managementu do firemnej praxe (audit, návrh a implementácia opatrení).

Personalistika, účtovníctvo a mzdy

Jednoduché a podvojné účtovníctvo, personalistika, mzdová agenda.

Tieto služby je možné uplatniť aj ako náhradné plnenie.

Testovanie softvéru

Manuálne a poloautomatické testovanie pomocou skriptu.

Tieto služby je možné uplatniť aj ako náhradné plnenie.

Kosenie, upratovanie, čistenie, žehlenie, pranie...

Manuálne práce so 100 % kvalitou pre vašu firmu i vašich zamestnancov ako forma pracovného benefitu.

Za tieto služby je možné zaplatiť SERVISNÝMI POUKÁŽKAMI.

Vzdelávacie, facilitačné a poradenské činnosti

Špecializujeme sa na oblasti využitia potenciálu starších zamestnancov v strednom veku v pracovnom procese, na viacgeneračné tímy a pracovné kolektívy, na rozvoj mäkkých zručností zamestnancov. Zabezpečíme odborný návrh, prípravu aj realizáciu všetkých aktivít.

Správa sociálnych sietí a Copywriting

Služby pre digitálne agentúry a spoločnosti

Tieto služby je možné uplatniť aj ako náhradné plnenie.

Až 86 % spotrebiteľov sa domnieva, že je dôležité, aby firmám išlo o viac, než len o ziskovosť.

Spoločensky zodpovedné správanie firiem je štandardom pre 21. storočie

Kľúčom k dlhodobému úspechu firmy teda už nemôže byť filozofia „zisk za každú cenu“, ale spoločensky zodpovedné podnikanie. Firmy dnes aktívne hľadajú možnosti, ako upraviť svoju podnikateľskú činnosť tak, aby bola nielen zisková, ale aj spoločensky prospešná.

My v Aptet ISP vám vieme pomôcť.

Nenašli ste, čo ste hľadali?
Sme otvorení novým formám spolupráce.
Napíšte nám.