Administratívne služby

Outsourcing administratívnych a kancelárskych činností je dobrým riešením zaisťujúcim nielen vyšší výkon a kvalitu práce, ale najmä úsporu mzdových nákladov.

Administratíva je nepopulárna a časovo náročná súčasť podnikania. Nie vždy sa oplatí na tieto činnosti zamestnávať samostatného zamestnanca. Delegovaním administratívnych činností firma získava viac času venovať sa hlavným činnostiam podnikania. Ďalším benefitom je výpomoc pri zvýšenom administratívnom zaťažení v závislosti od sezóny alebo pri prácach na mimoriadnych projektoch.

Naše riešenia na vaše problémy

 • Triedenie a vybavovanie papierovej a e-mailovej pošty
 • Tlač elektronickej pošty
 • Obálkovanie, balenie zásielky
 • Fyzické podanie zásielky na pošte alebo kuriérovi
 • Evidencia pošty
 • Archivácia pošty
 • Priebežné informovanie klienta: Notifikácia podľa výberu (sms správa, telefonát, e-mail, CRM systém)

Ako to funguje:

 • Príprava podkladov pre účtovníctvo
 • Príprava podkladov pre obchodné stretnutia (prieskum trhu, zber dát)
 • Príprava podkladov pre porady (štatistiky, hodnotiace údaje, prieskum trhu, zber dát)
 • Príprava podkladov pre komunikáciu s úradmi (tlačivá, prílohy, formuláre, rešerš zákonov, vyhlášok, nariadení usmernení, noriem)
 • Príprava projektových podkladov (žiadosti, prílohy, testy, analýzy a podobne)
 • Prepis textov a zvukových záznamov do elektronickej alebo tlačenej podoby
 • Korektúra textov
 • Štylizácia textov
 • Úprava textov podľa definovanej normy
 • Tvorba grafov
 • Tvorba tabuliek
 • Evidencia dokumentov
 • Digitalizácia dokumentov
 • Archivácia dokumentov
 • Skartácia dokumentov
 • Tvorba registratúry
 • Príprava položiek do e-shopov (text a grafika)
 • Audit položiek
 • Oprava a doplňovanie údajov o položkách
 • Vytváranie skladových kariet
 • Aktualizácia skladových zásob
 • Vykonávanie fyzickej inventúry
 • Vybavovanie telefonátov
 • Manažment diára
 • Pripomínanie udalostí
 • Evidovanie a triedenie úloh, kontrola ich splnenia
 • Vybavovanie agendy www.slovensko.sk na základe splnomocnenia
 • Správa CRM systému
 • Poskytovanie telefónneho čísla
 • Aktívny a pasívny telemarketing
 • Prieskum spokojnosti zákazníkov
 • Prieskum trhu
 • Prieskum verejnej mienky
 • Dohadovanie obchodných stretnutí
 • Telefonická technická podpora

Prepisovanie textov

1,80€ / normostrana

Korektúra textov

2,50 / normostrana

Digitalizácia, archivácia

0,20€ / A4

Kopírovanie, tlač

od 0,15€ / A4

Ceny služieb sú orientačné, každému šité na mieru.
Každá zákazka, každá klientova potreba je jedinečná, preto vyžaduje individuálny prístup.

Kontaktujte nás, tešíme sa na našu spoluprácu

  Často kladené otázky

  Každý deň musím kopírovať, triediť či tlačiť hromadu dokumentov, pomôžete mi s tým?

  Áno

  Sme plne pripravení oslobodiť vás od záťaže každodenných papierovačiek. Stačí nám vedieť, čo všetko obsahuje vaša agenda a prispôsobíme sa vašim potrebám.

  Mesačne zasielame stovky listov klientom, ktorí nemajú dôveru k e-mailovej komunikácii, najímame si na to brigádnikov, dokázali by ste nám tieto listy tlačiť a zasielať rovno našim klientom?

  Áno, dokážeme tlačiť vo vami požadovanej kvalite listy vašim zákazníkom a plne ich personalizovať. Listy vytlačíme podľa vašej predlohy, vložíme do obálok a podáme na pošte, následne obdržíte notifikáciu o ich odoslaní. Na tieto služby vieme poskytnúť náhradné plnenie.

  Mám kopu dokumentov, ktoré čakajú na digitalizáciu, no nie je čas...

  Tak to ste tu správne!

  Postaráme sa o digitalizáciu všetkých vašich dokumentov a následne aj o ich prípadnú skartáciu. Papierové dokumenty môžeme naskenovať, prípadne prepísať.

  Ako starosta malej obce mám momentálne problémy zabezpečiť niektoré administratívne činnosti. Vedeli by ste pre našu obec tlačiť a zasielať listy aj s priloženou poštovou poukážkou?

  Tlačiť listy s poštovou poukážkou pre nás nie je problém, dokážeme tlačiť a zasielať napríklad listy s výmerom za komunálny odpad. Ak si u nás ako obec objednáte nejakú administratívnu službu, radi vám poskytneme jednu ďalšiu službu bezplatne.

  Komunikácia s úradmi vyžaduje dôkladnú štylizáciu a gramatickú úpravu, postaráte sa o ňu?

  Samozrejme

  Postaráme sa aby boli vaše úradné dokumenty tip-top! A nie je to len o úradných dokumentoch – pripravíme štylizáciu a gramatickú úpravu, prípadne opravu čohokoľvek budete potrebovať.

  Sme technicky zameraná firma a väčšinu dokumentov robíme v časovej tiesni, klientom zasielame newsletter a zverejňujeme výročnú správu, je možné si u vás objednať úpravu týchto textov?

  Áno, ak nám pošlete akýkoľvek text, upravíme vám ho tak, aby bol v súlade s pravidlami slovenského pravopisu a príslušnými normami na úpravu textov napríklad STN 01 6910.

  Nie vždy mám čas zdvihnúť telefón, vybavíte za mňa aj telefonáty?

  Spoľahnite sa!

  Presmerujte na nás hovory, na ktoré nemáte čas a my môžeme fungovať ako vaše Call-centrum.

  Viete mi pomôcť aj s e-shopom?

  Samozrejme

  Ponúkame komplexnú starostlivosť o vaše internetové obchody.

  Som živnostník a jednám s bankou o poskytnutí úveru. Banka odo mňa žiada prieskum trhu a porovnanie konkurencie. Viete pre mňa spraviť to čo banka žiada?

  Prieskumy trhu sú našou štandardnou službou. Vieme vám dodať presné údaje, tak ako to žiada banka.

  Vediem chránenú dielňu a veľa času mi zaberá viesť osobitnú evidenciu pre úrad práce. Viete nám pomôcť s vedením tejto evidencie?

  Vypracovanie podkladov pre komunikáciu s úradmi je naša parketa a agenda chránenej dielne je nám dôverne známa.

  Na stránke píšete, že dodáte podklady na poradu. To vážne za mňa napíšete správu pre šéfa?

  No tak to celkom nie, to by sme potom mohli nastúpiť na vaše miesto. :-)) Či už sa ale pripravujete na poradu v pozícii šéfa, alebo člena pracovnej skupiny, ktorý má odprezentovať správu obsahujúcu napríklad prieskum trhu, štatistické údaje, toto všetko vám radi vypracujeme a pomôžeme aj s vytvorením prezentácie.

  Mojou kanceláriou je predovšetkým auto a veľká časť komunikácie s mojimi zákazníkmi prebieha práve telefonovaním počas zastávok. Dá sa s vami dohodnúť, že poznámky ktoré si zvyknem nadiktovať na záznamník mi prepíšete a pošlete mailom?

  Vieme vám nadiktované poznámky nielen prepísať a poslať, ale vieme vám aj zaznamenať tieto vaše udalosti do diára alebo systému CRM.